Chania

- Здраве и медицина
- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото


Как да говорим така, че малкото дете да слуша   Как да говорим така, че малкото дете да слуша

Проективните методики при деца и подрастващи   Проективните методики при деца и подрастващи - ТОМ I 
Практическо ръководство

Проективните методики при деца и подрастващи  
Проективните методики при деца и подрастващи - ТОМ II
Практическо ръководство

Клинико-психологични аспекти на дисфункционалните вярвания и копинг стратегиите при пациенти с параноидна шизофрения  
Клинико-психологични аспекти на дисфункционалните вярвания и копинг стратегиите при пациенти с параноидна шизофрения

Защо тийнейджърът не ми говори - Кратък наръчник за намиране на общ език с тийнейджъра.  
Защо тийнейджърът не ми говори - Кратък наръчник за намиране на общ език с тийнейджъра.

По-ясно, по-близо, по-добре. Как успелите хора виждат света   По-ясно, по-близо, по-добре. Как успелите хора виждат света

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях  
Работа с деца с агресивно поведение

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Успехология. Нагласи, ценности и визия на щастливия човек   Успехология. Нагласи, ценности и визия на щастливия човек

Когато се борим със себе си   Когато се борим със себе си

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Категория: Психология - Детска психология
Изследване на когницията н клиничната практика - практическо ръководство
 

Проективните методики при деца и подрастващи - ТОМ II
Практическо ръководство

Код: 16456_AST_04
Автор: д-р Калоян Куков
Издателство Астарта
Година на издаване 2020
Страници: 302
Цена: 23.00 лв.

Описание

Настоящото ръководство е опит да бъдат преставени проективни методи, които могат да са от полза в клиничната практика с деца и подрастващил
Въпреки критиките към тези тестове, те имат своето място в инструментариума на клиничните психолозил този тип психологически тестове имат няколко много силни страни, ката част от тях са свързани със заобикаляне на съпротивите на изследваните лица.
Въпреки критиките за надеждност повечето тестове имат структурирани ръководства, които показват надеждност, близка до тази на въпросниците.
Друга силна страна е и техният вторичен катарзисен ефект върху изследването лице, и не на последно място възможността за използването им под формата на игра при деца.
Ръководството е предназначено за клинични психолози, невропсихолози, лекари, психиатри, студенти по психология в бакалаверски и магистърски програми, както и за всички, които се интересуват от проективните методики.
 

Съдържание

В ръководството са включени ТЕМАТИЧНО-АПЕРЦЕПТИВНИ ТЕСТОВЕ:
1. Ръководството за интерпретация на CAT (защитни механизми) на Pheb Cramer
2. Система за оценка на обектни отношения и социална когниция (Westen)
3. Hand test
4. Контурен детски аперцептивен тест
5. Рисувателен аперцептивен тест
6. Допълнителни насоки за интерпретация на ТАТ, РАТ и К-САТ
7. Приказен проективен тест
8. Прасенцето с черния крак
9. Тест за оценка на тревожността при детето
10. Полуструктуриран проективен тест (САТО)
11. Цветоасоциативна методика за изследване на училищна тревожност
12. Тест на Еткинд
13. Изследване на субективната оценка на интерперсоналните отношения на детето
14. Визуално-вербална полупроективна методика за изследване нa социалната приспособимост на детето (Le Test-Film, Rene’ Gille (Рене Жил)
 
 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психологияУча. Мога. Знам: Фина моторика и графични умения
 
Игри с бебето - 28 карти + книжка
Игри за бебета и родители - открийте нови начини за общуване с най-малките

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО