Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

ПЕДАГОГИКА

Осъзнатост в семейството. Как да отгледаме силни, устойчиви и самоуверени деца
Осъзнатост в семейството. Как да отгледаме силни, устойчиви и самоуверени деца
   
Интерактивната книга – игра „Усещам, мисля, разбирам своето тяло“
Интерактивната книга – игра „Усещам, мисля, разбирам своето тяло“
Динамика в развитието на изобразителните способности на децата в предучилищна и начална училищна възраст
Динамика в развитието на изобразителните способности на децата в предучилищна и начална училищна възраст
Предучилищното образование - ретроспекция, състояние, тенденции, предизвикателства и промени
Предучилищното образование - ретроспекция, състояние, тенденции, предизвикателства и промени
Обучение за възрастни - Концепции, методически насоки, практически решения.
Обучение за възрастни - Концепции, методически насоки, практически решения.
Електронни ресурси в обучението в началните класове
Електронни ресурси в обучението в началните класове
Обучаваща мултимедия за изучаване на таблично умножение и деление
Обучаваща мултимедия за изучаване на таблично умножение и деление
Интерактивна педагогическа ситуация в детската градина
Интерактивна педагогическа ситуация в детската градина
Допълнителни форми и дейности в детската градина
Допълнителни форми и дейности в детската градина
Литературата за деца и формирането на читателска култура у учениците в начална училищна възраст. Втора част
Литературата за деца и формирането на читателска култура у учениците в начална училищна възраст. Втора част
История на педагогиката и българското образование
История на педагогиката и българското образование
Контролната дейност в образованието Контролната дейност в образованието Оценяване на училища, работещи в мрежата Оценяване на училища, работещи в мрежата
Планиране, организация и документиране на контролната дейност + CD Превантивен контрол и документиране Превантивен контрол и документиране
Административен контрол и документиране  Административен контрол и документиране  Текущ и тематичен контрол. Документиране Текущ и тематичен контрол. Документиране
Документи за дейността на училището Документи за дейността на училището Документи за учениците Документи за учениците
Училищна хигиена и здравно образование Училищна хигиена и здравно образование Формирането на компетентности в обучението по български език и литература в I – IV клас
Формирането на компетентности в обучението по български език и литература в I – IV клас
Професионален профил на педагога в институциите за деца Професионален профил на педагога в институциите за деца Формиране на умения за учене. Ръководство за преподавателя Формиране на умения за учене. Ръководство за преподавателя
Приобщаващо образование Приобщаващо образование Речевите жанрове в продължаващото обучение на учителите по езикови дисциплини
Речевите жанрове в продължаващото обучение на учителите по езикови дисциплини
Монтесори от самото начало - детето у дома от раждането до тригодишна възраст Монтесори от самото начало - детето у дома от раждането до тригодишна възраст Формирането на човека Формирането на човека
Допълнителни форми и дейности в детската градина + CD Допълнителни форми и дейности в детската градина + CD Училищен и държавен прием + CD Училищен и държавен прием + CD
CD „Длъжностни характеристики“ CD „Длъжностни характеристики“ Взаимодействие семейство - детска градина + CD Взаимодействие семейство - детска градина + CD
Рестарт на детския ум Рестарт на детския ум Рестарт на детския ум
Наръчник на класния ръководител за 1., 2., 3. и 4. клас
Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца от предучилищна възраст
Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца от предучилищна възраст
Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в начална училищна възраст
Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца в начална училищна възраст
Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа
Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа
Деконструкцията в съвременния дизайн на ученето на литература в училище Деконструкцията в съвременния дизайн на ученето на литература в училище
Забавни и подвижни игри
Забавни и подвижни игри
Педагогика на деца и ученици с множество увреждания
Педагогика на деца и ученици с множество увреждания
Гражданско образование в детската градина и в началното училище
Гражданско образование в детската градина и в началното училище
Психология на професионално-педагогическото общуване
Психология на професионално-педагогическото общуване
Детството, познато и непознато - от инфантицида до дигиталното детство Детството, познато и непознато - от инфантицида до дигиталното детство Професионална педагогика – в исторически традиции и глобални перспективи Професионална педагогика – в исторически традиции и глобални перспективи
Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост Теория на педагогическите умения на учителите Теория на педагогическите умения на учителите
Педагогика на ефективната комуникация Педагогика на ефективната комуникация Педагогика Педагогика
Основи на медийната педагогика - основи на медийната педагогика. Основи на медийната педагогика - основи на медийната педагогика. Методика на ранното развитие на Мария Монтесори
Методика на ранното развитие на Мария Монтесори
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Да откриеш детето Да откриеш детето
100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише 100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише Попиващият ум Попиващият ум
Педагогическа и психологическа диагностика - помагало за изследване на деца и ученици Педагогическа и психологическа диагностика - помагало за изследване на деца и ученици Монтесори вкъщи. Околен свят Монтесори вкъщи. Околен свят