Chania

- Здраве и медицина
- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото


Как да говорим така, че малкото дете да слуша   Как да говорим така, че малкото дете да слуша

Проективните методики при деца и подрастващи   Проективните методики при деца и подрастващи - ТОМ I 
Практическо ръководство

Проективните методики при деца и подрастващи  
Проективните методики при деца и подрастващи - ТОМ II
Практическо ръководство

Клинико-психологични аспекти на дисфункционалните вярвания и копинг стратегиите при пациенти с параноидна шизофрения  
Клинико-психологични аспекти на дисфункционалните вярвания и копинг стратегиите при пациенти с параноидна шизофрения

Защо тийнейджърът не ми говори - Кратък наръчник за намиране на общ език с тийнейджъра.  
Защо тийнейджърът не ми говори - Кратък наръчник за намиране на общ език с тийнейджъра.

По-ясно, по-близо, по-добре. Как успелите хора виждат света   По-ясно, по-близо, по-добре. Как успелите хора виждат света

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях  
Работа с деца с агресивно поведение

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Успехология. Нагласи, ценности и визия на щастливия човек   Успехология. Нагласи, ценности и визия на щастливия човек

Когато се борим със себе си   Когато се борим със себе си

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

ПЕДАГОГИКА

Методика за диагностика на готовността на 6–7-годишните деца за училище
Методика за диагностика на готовността на 6–7-годишните деца за училище
   
Готови за учене! Старт!
Готови за учене! Старт!
Педаготически дизайн на обучение за развитие на познавателната активност в начален етап
Педаготически дизайн на обучение за развитие на познавателната активност в начален етап
Вродени аномалии, клинико-морфологични и генетични проблеми
Вродени аномалии, клинико-морфологични и генетични проблеми
Образователен мениджмънт: Дистанционно обучение - II част
Образователен мениджмънт: Дистанционно обучение - II част
Личност и трудово поведение
Личност и трудово поведение
Подходи за личностно развитие, подкрепа и приобщаване на деца със Синдром на Даун
Подходи за личностно развитие, подкрепа и приобщаване на деца със Синдром на Даун
Музикално образование на децата в първите седем години
Музикално образование на децата в първите седем години
Музикална психология
Музикална психология
Емпатия и комуникация в езиковото обучение
Емпатия и комуникация в езиковото обучение
Детето и музиката - Сборник научни студиии и статии
Детето и музиката - Сборник научни студиии и статии
Информационните революции и образованието. Първа част. От древността до XVIII век
Информационните революции и образованието. Първа част. От древността до XVIII век
Информационните революции и образованието. Втора част. ХІХ–ХХІ век
Информационните революции и образованието. Втора част. ХІХ–ХХІ век
Индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие в детската градина
Индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие в детската градина
Дигитализация и образование: иновативност, креативност и интеркултурност
Дигитализация и образование: иновативност, креативност и интеркултурност
Електронното обучение: Възможности за разширяване на достъпа до висше образование за студенти със специални образователни потребности
Електронното обучение: Възможности за разширяване на достъпа до висше образование за студенти със специални образователни потребности
Запазените примитивни рефлекси. Пренебрегван фактор при проблеми с обучението и поведението
Запазените примитивни рефлекси. Пренебрегван фактор при проблеми с обучението и поведението
Усъвършенстваният Монтесори метод - том 1
Усъвършенстваният Монтесори метод - том 1
Училищна хигиена, здравно образование и възпитание
Училищна хигиена, здравно образование и възпитание
Обучение за възрастни - Концепции, методически насоки, практически решения.
Обучение за възрастни - Концепции, методически насоки, практически решения.
Тестът Маршмелоу - Развитие на самоконтрола.
Монтесори за малкото дете - Как да отгледаме любознателни и отговорни деца
Електронни ресурси в обучението в началните класове
Електронни ресурси в обучението в началните класове
История на педагогиката и българското образование
История на педагогиката и българското образование
Интерактивна педагогическа ситуация в детската градина
Интерактивна педагогическа ситуация в детската градина
100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише
100 занимания по системата Монтесори, за да подготвим детето си да чете и пише
Формирането на човека
Формирането на човека
Формиране на умения за учене. Ръководство за преподавателя
Формиране на умения за учене. Ръководство за преподавателя
Педагогика на деца и ученици с множество увреждания Деконструкцията в съвременния дизайн на ученето на литература в училище Рестарт на детския ум Наръчник на класния ръководител за 1., 2., 3. и 4. клас
Теория на педагогическите умения на учителите Теория на педагогическите умения на учителите Професионална педагогика – в исторически традиции и глобални перспективи Професионална педагогика – в исторически традиции и глобални перспективи
Професионален профил на педагога в институциите за деца Професионален профил на педагога в институциите за деца Педагогика Педагогика
Приобщаващо образование Приобщаващо образование Монтесори вкъщи. Околен свят
Монтесори вкъщи. Околен свят
Монтесори от самото начало - детето у дома от раждането до тригодишна възраст Монтесори от самото начало - детето у дома от раждането до тригодишна възраст Педагогическа и психологическа диагностика - помагало за изследване на деца и ученици Педагогическа и психологическа диагностика - помагало за изследване на деца и ученици
Допълнителни форми и дейности в детската градина + CD Допълнителни форми и дейности в детската градина + CD Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
Откъснати деца - Революционна програма за балансиране на мозъка при деца с аутизъм, СДВХ, дислексия и други неврологични разстройства
CD „Длъжностни характеристики“ CD „Длъжностни характеристики“ Попиващият ум Попиващият ум
Рестарт на детския ум Рестарт на детския ум Да откриеш детето
Да откриеш детето
Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца от предучилищна възраст
Уроци за сърцето: Наръчник за изграждане на характера и емоционалната зрялост на деца от предучилищна възраст
Методика на ранното развитие на Мария Монтесори
Методика на ранното развитие на Мария Монтесори
Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа
Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа
Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост
Забавни и подвижни игри
Забавни и подвижни игри
Детството, познато и непознато - от инфантицида до дигиталното детство
Детството, познато и непознато - от инфантицида до дигиталното детство
Гражданско образование в детската градина и в началното училище
Гражданско образование в детската градина и в началното училище
Педагогика на ефективната комуникация
Педагогика на ефективната комуникацияУча. Мога. Знам: Фина моторика и графични умения
 
Игри с бебето - 28 карти + книжка
Игри за бебета и родители - открийте нови начини за общуване с най-малките