Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Деца със специални образователни потребности

Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост
Алтернативни подходи за работа при деца с умствена изостаналост
Методика за предначално ограмотяване и формиране на математически умения при деца с церебрална парализа
Методика за предначално ограмотяване и формиране на математически умения при деца с церебрална парализа
Играта и децата със специални образователни потребности
Играта и децата със специални образователни потребности
Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по човекът и природата
Психологично консултиране на деца юноши и родители
Музикотерапията в социалната практика - фактор за успешната социализация и пресоциализация на личността
Музикотерапията в социалната практика - фактор за успешната социализация и пресоциализация на личността
Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда
Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда
Педагогика на приобщаването - включващо образование
Педагогика на приобщаването - включващо образование
Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обучителни трудности
Идентифициране и подкрепа на деца със специфични обучителни трудности
Рехабилитация и ерготерапия при деца със специални образователни потребности
Рехабилитация и ерготерапия при деца със специални образователни потребности
Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена изостаналост
Използване на играта като средство за въздействие и развитие при деца с умствена изостаналост
Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по човекът и природата
Педагогически подходи в обучението на ученици със специални образователни потребности по човекът и природатати