Chania

- Здраве и медицина
- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото


Как да говорим така, че малкото дете да слуша   Как да говорим така, че малкото дете да слуша

Проективните методики при деца и подрастващи   Проективните методики при деца и подрастващи - ТОМ I 
Практическо ръководство

Проективните методики при деца и подрастващи  
Проективните методики при деца и подрастващи - ТОМ II
Практическо ръководство

Клинико-психологични аспекти на дисфункционалните вярвания и копинг стратегиите при пациенти с параноидна шизофрения  
Клинико-психологични аспекти на дисфункционалните вярвания и копинг стратегиите при пациенти с параноидна шизофрения

Защо тийнейджърът не ми говори - Кратък наръчник за намиране на общ език с тийнейджъра.  
Защо тийнейджърът не ми говори - Кратък наръчник за намиране на общ език с тийнейджъра.

По-ясно, по-близо, по-добре. Как успелите хора виждат света   По-ясно, по-близо, по-добре. Как успелите хора виждат света

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях  
Работа с деца с агресивно поведение

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Успехология. Нагласи, ценности и визия на щастливия човек   Успехология. Нагласи, ценности и визия на щастливия човек

Когато се борим със себе си   Когато се борим със себе си

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧИТЕЛИ

РАБОТА С УЧЕНИЦИ С ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ
Работа с ученици с хиперактивност и дефицит на внимание
   
Лекции от Лондон, 1946 г.
Лекции от Лондон, 1946 г.
Малки книжки в помощ на детския учител - Как да работим с хиперактивни деца
Малки книжки в помощ на детския учител - Как да работим с хиперактивни деца
Сценарии за празници в Детската Градина и Училището, том 1
Сценарии за празници в Детската Градина и Училището, том 1
Литературата за деца и формирането на читателска култура у учениците в начална училищна възраст. Втора част
Литературата за деца и формирането на читателска култура у учениците в начална училищна възраст. Втора част
Училищна хигиена и здравно образование
Училищна хигиена и здравно образование
Контролната дейност в образованието
Контролната дейност в образованието
Професионален профил на педагога в институциите за деца
Професионален профил на педагога в институциите за деца
Формиране на умения за учене. Ръководство за преподавателя
Формиране на умения за учене. Ръководство за преподавателя
Аз мисля – книга 2, Развиващи задачи за решаване на тестове за интелигентност
Аз мисля – книга 2, Развиващи задачи за решаване на тестове за интелигентност
Аз мисля – книга 1, Развиващи задачи за решаване на тестове за интелигентност
Аз мисля – книга 1, Развиващи задачи за решаване на тестове за интелигентност
Утвърждаване на позитивна дисциплина - награди, мерки, санкции+ CD
Утвърждаване на позитивна дисциплина - награди, мерки, санкции+ CD
Утвърждаване на позитивна дисциплина - награди, мерки, санкции+ CD
Наръчник на класния ръководител за 1., 2., 3. и 4. клас
Самооценяване и управление на качеството – детска градина + CD
Самооценяване и управление на качеството – детска градина + CD
Самооценяване и управление на качеството – детска градина + CD
Самооценяване и управление на качеството – детска градина + CD
Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв! 128 развиващи задачи и обучителни ситуации
Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв! 128 развиващи задачи и обучителни ситуации
Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст
Обогатяващото педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст
формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици - методическо ръководство
формиране на полезни умения при зрително затруднени ученици - методическо ръководство
Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда
Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда
Малки книжки в помощ на детския учител - Как да работим с агресивни деца
Малки книжки в помощ на детския учител - Как да работим с агресивни деца
55 златни правила как всяко дете да успее в училище и в живота
55 златни правила как всяко дете да успее в училище и в живота
Малки книжки в помощ на детския учител - Как да работим с родители
Малки книжки в помощ на детския учител - Как да работим с родители
Практическо ръководство „Успешна работа с интерактивна дъска“
Практическо ръководство „Успешна работа с интерактивна дъска“
Край на скуката в час
Край на скуката в час
Трениране на успешни учители
Трениране на успешни учители
Демократичното образование Демократичното образование Провеждане и диагностика на обучението в класната стая
Провеждане и диагностика на обучението в класната стаяУча. Мога. Знам: Фина моторика и графични умения
 
Игри с бебето - 28 карти + книжка
Игри за бебета и родители - открийте нови начини за общуване с най-малките