ChaniaЧетене и специфичните му нарушения
Четене и специфичните му нарушения
Автор: Диана Игнатова
Издателство: Феномен
Каталожен №: 60980_FEN_02
ISBN: 9789543260980
Категория: Дислексия, Логопедия, Педагогика
Година: 2009
Размер: 15 х 21 см.
Корица: Мека
Страници: 156

Цена: 18,00 лв.
ОПИСАНИЕ

Изложението е част от лонгитюден проект за ранна диагностика на деца със специфични нарушения на четенето, крайната цел на който е насочена към разработването и стандартизирането на инструмент за идентификация на деца от предучилищна възраст с риск за принадлежност към групата на децата със специфични нарушения на четенето. Настоящата разработка представя теоретична рамка на проблема като базис за интерпретиране и систематизиране на данните на следващ етап.

Изложението е структурирано в три части:
- Първа глава има за цел конструиране на теоретичен базис на четивния процес от гледна точка на съвременните схващания за четенето като сложен комплекс от познавателни процеси. Разгледани са основните морфо-функционални и лингвистични параметри на четивния процес и интегрирането им в рамките на невропсихологичен теоретичен модел, който разглежда четенето както в лингвистичен, така и в познавателен план, а също и във връзка с невронните структури и механизми.

Този интердисциплинарен подход има за цел да насочи вниманието към изключителната сложност на четивния процес, а оттук и към многофункционалния характер на обучението по четене. Във връзка с разкриването на особеностите на подготовката на децата за ограмотяване, са разгледани основните компоненти на четивния процес.
Проследени са основните характеристики на начинаещия и тренирания четец.

- Втора глава поставя на обсъждане специфичните нарушения на четенето и обяснителните теории за възникването им. Тук акценът е върху концепта от медицинския теоретичан модел „дислексия на развитието“.
Представени са данни за честота на разпространение на деца с дислексия на развитието в световен мащаб. Разгледани са основните подходи за идентификация на специфичните нарушения на четенето.

- Трета глава представя кратка характеристика на образователните реалности от гледна точка на необходимостта от промени в образователната среда, което предполага и нови функции на педагогопсихологическите екипи като базис за конструирането на принципно нова образователна парадигма, ориентирана към личността и потребностите на всеки отделен индивид 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Първа глава
Теоретична база на четивния процес

1. Четене и морфо-функционална мозъчна организация
2. Компоненти на четивния процес
2.1 Същност на подготовката за ограмотяване на децата
2.1.1. Езиково развитие
2.1.2. Фонологична и фонемна компетентност
2.1.3.Формиране на предограмотителни и ограмотителни умения у децата.
2.1.3.1. Перцепция на говорни звукове
2.1.3.2. Ранни графични умения
2.1.3.3. Усвояване на буквите
2.2. Основни характеристики на начинаещия четец
2.2.1. Четене и разбиране
2.2.2. Семантична и синтактична преработка на изречението. Обединяване на информацията в текста
2.3. Характеристики на тренирания четец
2.3.1. Идентификация на зрително представена дума
2.3.2. Разбиране и паметови процеси
Втора глава
Специфични нарушения на четенето

1. Същност и определения
2. Обяснителни теории. Общ преглед
2.1.Сензорни и невробиологични теории
2.1.1. Теории, базирани на зрителни дефицити
2.1.2. Теории, базирани на слухови дефицити
2.1.3. Невробиологични теории
2.2.Когнитивни теории
2.2.1. Забавена скорост в преработката на информацията
2.2.2. Паметови дефицити
2.2.3. Теории за фонологичния дефицит
2.2.4. Хипотеза за двоен дефицит
3. Честота на разпространение
4. Идентификация на специфичните нарушения на четенето. Основни подходи
Трета глава
Социални перспективи

1. Съвременни реалности и необходимост от промени в образованиетo
1.1.Особености на средата
1.2.Агенти на промяната
2. Функции на педагого-психологическите екипи
2.1.Участие в диагностичен екип
2.2.Избор на най-подходяща среда за обучение

 

 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки

Декларация за поверителност