Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Категория: Педагогика - Спец. литература за учители
Професионален профил на педагога в институциите за деца
 

Професионален профил на педагога в институциите за деца

Код: 14705_MAK_501
Автор: Димитър Богданов
Издателство:.Макрос
ISBN: 978-954-561-370-5
Година: 2019
Страници: 312
Цена: 10.00 лв.

Съдържание

Предговор
ПЪРВА ГЛАВА. Институциите за деца като социално-възпитателни институции и в тях
1.1. Възникване и анализ на състоянието на Домовете за деца лишени от родителска грижа в България
1.2. Детето като обект и субект и педагогът в социалните заведения
1.3. Основни аспекти на педагогическите взаимоотношения "педагог-възпитател" в условията на институциата "Дом"
ВТОРА ГЛАВА. Специфични характеристики на съвременния професионален профил на педагога в институциите за деца
2.1. Основни психическо-педагогически компетентност и проблеми при работата на педагога в социално-педагогическите институции за деца
2.2. Призвание, квалификация и професионална посдготовка на педагога в Професионален профил на педагога
2.3. Модел на професионален профил на педагога в институциите за деца
ТРЕТА ГЛАВА. Професионален профил на педагога в институциите за деца - емпирично изследване и анализ на резултатите
3.1. Емпирично изследване на професионален профил на педагога в институциите за деца
3.2. Изводи и препоръки от получените резултати от емпиричното изследване на професионален профил на педагога в институциите за деца
Заключение
Литература
Приложения

--

 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО