Chania

- Здраве и медицина
- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото


Как да говорим така, че малкото дете да слуша   Как да говорим така, че малкото дете да слуша

Проективните методики при деца и подрастващи   Проективните методики при деца и подрастващи - ТОМ I 
Практическо ръководство

Проективните методики при деца и подрастващи  
Проективните методики при деца и подрастващи - ТОМ II
Практическо ръководство

Клинико-психологични аспекти на дисфункционалните вярвания и копинг стратегиите при пациенти с параноидна шизофрения  
Клинико-психологични аспекти на дисфункционалните вярвания и копинг стратегиите при пациенти с параноидна шизофрения

Защо тийнейджърът не ми говори - Кратък наръчник за намиране на общ език с тийнейджъра.  
Защо тийнейджърът не ми говори - Кратък наръчник за намиране на общ език с тийнейджъра.

По-ясно, по-близо, по-добре. Как успелите хора виждат света   По-ясно, по-близо, по-добре. Как успелите хора виждат света

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях  
Работа с деца с агресивно поведение

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Успехология. Нагласи, ценности и визия на щастливия човек   Успехология. Нагласи, ценности и визия на щастливия човек

Когато се борим със себе си   Когато се борим със себе си

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Категория: Педагогика
Педаготически дизайн на обучение за развитие на познавателната активност в начален етап
 

Педаготически дизайн на обучение за развитие на познавателната активност в начален етап

Код: 12153_PMY_01
Автор: Петя Марчева-Йошовска
Издателство фабер
ISBN: 978-619-1215-3
Година на издаване 2020
Формат: 14 х 21 см.
Страници: 228
Цена: 15.00 лв.

Описание

Книгата „Педагогически дизайн на обучение за развитие на познавателната активност в начален етап“ има за цел да докаже необходимостта и значимостта на интерактивните подходи. Те са разгледани катоинструменти, които повишават активността на обучаемия и стимулират неговата познавателна активносткато основна предпоставка за качеството и ефективността на учебния процес. Изследването представя педагогически насоки за учителите и цели да допринесе за оптимизиране на процеса на обучение.

Необходимо е учителят да преосмисли своите методически концепции или да създаде нови, като използва творчески натрупани.

На базата на изяснени ръководни теоретични положения се разглеждат основните характеристики на познавателната активност на третокласниците в условията на интерактивно обучение (Първа глава) като съвременно средство за преподаване. Втора глава акцентира върху дизайна на образователния модел за интерактивно обучение, като се предлагат методически насоки за работа, които биха били полезни за учителите в тяхната педагогическа работа.

Монографията е предназначена за студенти от всички специалности на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, които придобиват учителска правоспособност, както и за учители от различни образователни степени и етапи на държавните и частните училища в България. А също така и от всички педагогически специалисти, които имат отношение към разглежданата проблематика и въпросите на съвременното българско образование.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
Първа глава
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ НА ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ

1.1. Познавателната активност
1.2. Интерактивното обучение в педагогическата теория и практика
1.3. Възрастова характеристика на 9–10-годишното дете.
- Стимулиране на мисленето
- Стимулиране на вниманието
- Стимулиране на въображението
- Стимулиране на речта
- Стимулиране на паметта
- Стимулиране на интересите
1.4. Същност на познавателния интерес, активност и дейност
1.4.1. Особености на релацията: „познавателен интерес – познавателна активност – познавателна дейност“
1.4.2. Характеристика на видове мотиви
1.4.3. Фактори, влияещи върху стимулирането на познавателната активност
Втора глава
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДИЗАЙН НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ В НАЧАЛЕН ЕТАП

2.1. Методология
2.1.1. Цел и структура
2.1.2. Анализ на нормативното учебно съдържание в трети клас
2.2. Интерактивни методи
2.3. Форми за организация на обучението
2.4. Функции на началния учител
2.5. Цел, задачи и хипотеза на изследването
2.5.1. Организация на експеримента
2.5.2. Нагласи към използване на интерактивно обучение
- Профил на анкетираните начални учители
- Оценка на приложението на интерактивното обучение по учебни предмети
- Влияние на интерактивното обучение в процеса на обучение
- Оценка на подготовката на преподавателите по интерактивно обучение
- Основни изводи от анкетното проучване с началните учители
ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психологияУча. Мога. Знам: Фина моторика и графични умения
 
Игри с бебето - 28 карти + книжка
Игри за бебета и родители - открийте нови начини за общуване с най-малките

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО