Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Категория: Психология
Диагностика на личността с девиантно поведение
 

Диагностика на личността с девиантно поведение

Код: 09254_NEO_205
Автор: Русанка Манчева
Издателство ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ
Година на издаване 2017
ISBN: 978-954-00-0101-2
Страници: 228
Цена: 16 лв.

Описание

Както социално приемливите, така и отклоняващите се форми на поведение са реална част от развитието на всяка социална структура. Позитивни или негативни те влияят върху нейното развитие, затова членовете на общността са силно чувствителни, както към причините за тяхното възникване, така и относно факторите, влияещи върху разпространението им. Много отдавна тази чувствителност насочва хората към търсене и обяснение на подобна активност, защото за всички тя е неприемлива и социално нежелателна.
Всички науки за човека, още от момента на възникването си, си поставят за цел да обяснят връзката човек - поведенческа активност, тъй като тя прави впечатление и влияе върху развитието на обществените отношения. Логично интересът се насочва и към отклоняващите се форми на поведение. Идеята е, чрез обосноваване същността на отклоненията, да се открият възможности за обяснение на причините, за тях, както и възможността хората да бъдат предпазени неприемливото поведение да се разпространи като социално явление. Чрез преки житейски наблюдения или описания на формите на отклоняващото се поведение, изследователите установяват, че те оказват силно негативно влияние, най-вече, върху личностното и социално развитие на децата и подрастващите и затова макар и първите анализи да имат насочващ, характер те дават посоката за научните търсения впоследствие. Важен елемент в изучаването е разграничението между отклоненията в поведението при младата, социално и възрастово развиваща се личност и зрялата такава.Установява се, че отклоненията в поведението, до периода на зрелостта, приемат различни модификации и се влияят от много повече фактори, отколкото това се случва при възрастния човек. Затова с понятието девиантност и девиантно поведение се обосновава опасното, неприемливо, разрушително поведение на децата и подрастващите. Отклоняващите се форми на поведение, при възрастните, се оценяват спрямо съдържанието и насочеността им. Това дава основание, през средата на миналото столетие, в наукознанието да възникне и започне да се развива една самостоятелна научна област, която поставя акцент върху изучаването на психичната структура на младата личност, като обективна предпоставка за развитие на девиантна насоченост в поведението. Изследванията на когнитивните процеси, темпераментовите особености, характеровите черти, волевата устойчивост, емоционалните преживявания, типовете взаимодействия с околните, при децата и подрастващите с отклонения в поведението, подпомагат създаването на Психологията на девиантното поведение...
 

--

Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО