Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Категория: Психология
Психология на естетическото преживяване
 

Психология на естетическото преживяване

Код: 00459_NEO_208
Автор: Биляна Йорданова
Издателство ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ
Година на издаване 2016
ISBN: 9789540000459
Страници: 200
Цена: 15 лв.

Описание

През последните години се наблюдава тенденция за значител­но нарастване на интереса на психолозите към множеството фактори, отговорни за създаването на изкуството и към отговора на въпроса защо независимо от културните различия навсякъде по света хората изпитват потребност от естетическо преживяване. За разлика от естети­ческата теория подкрепяща идеята за хедонизма и според която изкуството е желано, защото предизвиква удоволствие, то психологическият аспект се свежда до критични въпроси касаещи изследванията на творческата личност, психологическите основи на художественото познание, творческия процес в изкуството, възприемането на изкуството и влиянието му върху развитието на личността.
Голямо внимание се приписва на въздействието на социалните и междуличностни взаимоотношения, на чувствата и фантазията върху творческото поведение и не на последно място психолозите се интересуват от специфичните умствени потребности, правещи някои преживявания приятни, а други - не. Всички области на психологията допринасят за изучаването на естетическото преживяване, което се изгражда на основата на когнитивни, конативни и афективни фактори, разкриващи преживяванията на личността и поведението на човека в естетическата сфера. Психология на естетическото преживяване си служи с методите и знанията на когнитивната, личностната, социалната и диференциалната психология, а основният й предмет на изследване са вътрешните и външните условия на творческия процес, както и активното възприемане на изкуството.

Целта на настоящата разработка е да се обясни защо хората са привлечени от изкуството и да се даде отговор от психологическа гледна точка, как когнитивната обработка на изкуството произвежда афективни, често положителни и самостоятелни естетически преживявания. Предлага се модел, който представлява различни етапи на преработка, както и важни променливи, които са включени в естетическото преживяване. Този подход обяснява специфичните познавателни преживявания, които заемат значимо място в човешката култура и преминават отвъд възприемането на изкуството единствено и само като форма на възприемане на интересни стимули....
 

--

Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО