Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Категория: Педагогика - Помагала за детската градина - Спец. литература за учители
Интерактивна педагогическа ситуация в детската градина
 

Интерактивна педагогическа ситуация в детската градина

Код: 19546_RAA_510
Автор: Д-р Стефанка Томчева. Д-р Златослав Арабаджиев
Формат: А5, мека корица
Издателство Раабе
Дата на издаване: 2019
Страници: 200
Цена: 42.00 лв.

Подходи за планиране, организиране и провеждане на интерактивни педагогически ситуации.

Описан

Книгата предлага подходи за планиране, организиране и провеждане на педагогически ситуации:
 • цели и задачи, формат за разработване на ситуацията (игра, спектакъл, демонстрация и т.н.);
 • модели на организация на педагогическа ситуация при интерактивен режим;
 • организиране на интерактивна среда за възпитание и обучение.
Интерактивния процес на обучение се осъществява в условията на постоянно, активно взаимодействие между всички участници.
Интерактивните методи спомагат за:
 • съвместен диалог „учител – дете“;
 • анализиране и систематизиране на информацията;
 • обсъждане и намиране на решения;
 • широка възможност за творчество;
 • трайно усвояване на образователния материал

Съдържание

 1. Интерактивност. Принципи на интерактивното общуване.
 2. Характеристика на интерактивния образователен процес. Педагогическо взаимодействие – роля на учителя, роля на детето.
 3. Интерактивни методи. Принципи за избор на метода в зависимост от възрастта на детето и характера на съдържанието според образователното направление.
 4. Ситуацията като форма за организиране на образователния процес:
  1. 1 Стратегии и подходи за конструиране на педагогическата ситуация – формулиране на цели и задачи, уточняване на формата за разработване на ситуацията (игра, спектакъл, демонстрация и т.н.), прилагане и използване на технологии, съобразно възрастовите особености на децата.
  2. 2 Модели на организация на педагогическа ситуация при интерактивен режим.
 5. Организиране на интерактивна среда за възпитание и обучение – цветове, предмети, визуализация, подпомагащи средства, кътове, символи, знаци и др. Средата като значим елемент от планирането на дейността.
 6. Примерни интерактивни педагогически ситуации
 
 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО