Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Диагностика на заекване в предучилищна възраст, (методическо ръководство)
 

Диагностика на заекване в предучилищна възраст, (методическо ръководство)

Код: 21312_SIM01
Автор: Миглена Симонска
Година на издаване: 2013
Страници: 94
Няма наличност

Съдържание

Предговор
Първа глава
-- Въведение
-- Алгоритъм за диагносктика на заекване в предучилищна възраст
-- Преддиагностична диагностика
---- Скриниг
---- Интервю
---- Анамнеза
-- Същинска диагностика
---- Анализ на типа и честотата на нарушените плавоности на речта
---- Лингвистичен анализ на заекването
---- Отчитане на вторичните характеристики при заекване 
---- Разграничаване на заекването от нормално нарушена плавност на речта 
---- Диагностика
---- Определяне на степен на тежест на заекването
-- Постдиагностична процедура
---- Вземане на решение за терапия
---- Прогноза и препоръки
Втора глава
-- Оценка на ефективността от логопедична работа при заекване
-- Собствени проучвания от приложение на програма Лидкомб
Библиография
 

---

 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО