Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Емоционални процеси в семейството и системна терапия
 

Емоционални процеси в семейството и системна терапия

Код: 91132_STE13
Автор: Златка Михова
Издателство Steno
Година на издаване 2014
Страници: 248
Цена: 15.00 лв.

Няма наличност

Поръчай

Описание

Книгата "Емоционални процеси в семейството и системна терапия" е първо представяне пред българския читател на метода за семейна и брачна терапия на американския фамилен терапевт Мъри Боуен. Неговият подход е широко популяризиран от учениците му, един от които е авторът на българската книга. Подробно са изложени и емоционално-фокусираната терапия и базираната върху ментализация терапия за семейства.

Златка Михова е намерила добър превод на големия брой термини и на практика сполучливо поставя терминологичните основи на фамилната терапия у нас. Освен това тя интегрира термините в българска по звучене фраза, което е голямо постижение и до допринася съществено говоренето в терапията да тече равнопоставено между терапевта и клиентите.

Изобилието от примери, които илюстрират девиациите в комуникацията на семейството и терапевтичния отговор на тях придават конкретност и яснота, на които се дължи ефектът на семейните интервенции.

Книгата предлага едно изследване на три модела, свързани с разбиране на емоционалните отношения в семейството, които използват системна технология за промяна на семейните отношения. Това изследване е клинично и се базира върху дългогодишна работа със случаи. То има за цел да извлече и осмисли полезни за практиката на семейната и брачната терапия интервенции.
 

Съдържание

Предговор
Увод
Емоционални отношения и системна терапия
Емоционални системи и отношения
 • Емоции и емоционални процеси
 • Емоции и комуникация
Регулация на емоционалните преживявания и емоционалните отношенчески процеси
 • Емоционална реактивност и регулация на емоциите
 • Емоционална регулация и отношения на привързаност
 • Афектовно отразяване и регулация на емоциите
 • Ментализация
 • Ролята на родителите за развитие на ментализацията
 • Динамика на отношението между привързаност, ментализация и регулация на афектите при индивида
 • Полезен ли е конструктът "ментализация" за семейната терапия?
 • Привързаност, ментализация и действие на други емоционални системи на индивида в семейните отношения
 • Заключение
Системна семейна теория на Мъри Боуен
 • Емоционални процеси в семейството
 • Емоционална диференциация
 • Емоционални процеси и отношения в семейството
 • Дисфункция на единия партньор
 • Съпружески конфликт
 • Триъгълници
 • Процес на семейна проекция
 • Емоционално скъсване
 • Развитие на двойката и повишаване на емоционалната диференциация
Методът на Боуен в семейната терапия
 • Намаляване на емоционалната реактивност
 • Детриангулация
 • Разбиване на патерна свръхфункциониращ - дисфункционален партньор
 • Прехвърляне на мост през емоционалното скъсване
 • Позиция на терапевта
Базирана на ментализация терапия със семейства (МБТ-С)
 • Същност на метода
 • Използване на обяснения
 • Позиция на терапевта
 • Използване на специфични техники за развитие на умението за ментализиране
Емоционално-фокусирана терапия (ЕФТ)
 • Същност на метода
 • Терапевтична технология
 • Етапи на ЕФТ
 • Позиция на терапевта
 • Рана на привързаността
 • Прошката и нейното използване в терапия на двойките
Общият фокус - индивидуалност и свързаност в семейните отношения
 • Дебатът диференциация - привързаност
 • Общи принципи и идеи в трите метода
Индивидуалност, различие и отношения
 • Интерперсонални граници
 • Различие, граници и свързване
 • Граници, пространство между партньорите и външна реалност
 • Терапевтична работа с границите и пространството на отношенията
Заключение
Литература
Индекси
 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология