Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Категория: Психология - Семейство и семейна терапия
Конфликти в семейството
 

Конфликти в семейството

Код: 10209_STE_95
Автор: Румен Рашков
Издателство Steno
ISBN: 9786192410209
Година на издаване 2019
Страници: 176
Цена: 14.40 лв.

Описание

В книгата се очертават спецификите на съпружеския конфликт и се представят основните подходи и методи за регулирането му.

В първа глава на книгата се представят концепции за семейството, типове съвременни семейства, теории за изследване на семейството и концепции за същността на семейната функционалност.

Втората глава разглежда феноменологията на съпружеския конфликт - видове конфликти, специфични особености на семейните конфликти, стратегии за разрешаване на конфликти в семейството, разводът като последица от семейните конфликти и други.

В трета глава са представени основните подходи за управление и разрешаване на конфликти, сред които юридически подход и квазиюридически подход: семейна медиация, брачна консултация и фамилна терапия.

Румен Рашков е доктор по социална психология и магистър по право от Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Има следдипломни квалификации и специализации по "Семейна медиация", "Системно фамилно консултиране", "Емоционално фокусирана терапия". Участва в национални и международни конференции по психология, където засяга теми в сферата на стратегии за разрешаване на семейни конфликти, последици от бракоразводния конфликт върху децата, практическа и консултативна психология, съвременни подходи в семейната медиация, травмата като предпоставка за семейни конфликти и психологически профайлинг за ефективно противодействие при терористични заплахи. През 2015 г. е част от екип за разработка на проектопредложение за законодателни промени към 43-то Народно събрание относно проблемите на семейната медиация.
 

Съдържание

Увод
Същност на семейството
 • Историческо развитие
 • Място на семейството в структурата на обществото
 • Типове съвременни семейства
 • Подходи за изучаване на семейството
  • Теоретични подходи за семейството, основани на социалнопсихологически и социологически теории
  • Периферни теории за изследване на семейството
  • Междудисциплинарен подход за изследване на семейството
 • Частнонаучни концепции за същността на семейната функционалност
 • Общуването като базова предпоставка за семейната функционалност
 • Място и роля на емоционалната интелигентност като елемент на семейната функционалност
Феноменология на съпружеския конфликт
 • Обща теория на конфликта
  • Видове конфликти
  • Структура на конфликта
  • Функции на конфликта
 • Специфични особености на семейните конфликти
 • Стратегии за разрешаване на конфликти в семейството
  • Общи стратегии за разрешаване на конфликти
  • Специфични стратегии за разрешаване на съпружески конфликти
 • Разводът като последица от семейните конфликти
Основни подходи за управление и разрешаване на конфликти
 • Юридически подход
  • Обща характеристика
  • Специфични особености на семейно-правните конфликти
 • Квазиюридически подход
  • Семейна медиация
  • Брачна консултация
  • Фамилна терапия
Заключение
Използвана литература
 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО