ChaniaПриобщаващото образование в България - Нагласи, възприемане, предразсъдъци
Приобщаващото образование в България - Нагласи, възприемане, предразсъдъци
Автор: д-р Мария Валявичарска
Издателство: ISM Company
Каталожен №: 04224_VAL_700
ISBN: 978-619-91042-2-4
Категория: Педагогика
Година: 2021
Размер: 15 х 21 см.
Корица: Мека
Страници: 132

Цена: 12,00 лв.
ОПИСАНИЕ

д-р Мария Валявичарска

Книгата разглежда приобщаващото образование от един по-различен ъгъл, а именно през погледа на общообразователните учители и учениците без нарушения.
Монографията представлява интерес за специални педагози, логопеди, директори на училища, общообразователни учители и родители на деца и ученици със специални потребности

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод
1. Приложение и нормативна уредба на приобщаващото образование
1.1. Закон за предучилищното и училищно образование
1.2. Наредба за приобщаващото образование
1.3. Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищно образование и дирекциите „Социално подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците
2. Специфични характеристики в развитието на учениците със СОП
2.1. Ученици със зрителни нарушения
2.2 Ученици със слухови нарушения
2.3. Ученици с аутизъм
2.4.Ученици с нарушение в интелектуалното развитие
2.5. Ученици с детска церебрална парализа
3. Мениджмънт на общообразователния учител в условията на приобщаващо образование
3.1 Мениджмънт на класа. Понятие и смислово съдържание
3.2. Ролята на учителя при изграждане на приемственост в класната стая
3.3 Оценка и самооценка на общообразователния учител в условията на приобщаващо образование
4. Възприемане и нагласи на учениците с типично развитие спрямо учениците със специални образователни потребности
4.1. Отношение и възприемане към учениците с различни специални образователни потребности (зрителни увреждания, слухови нарушения, с нарушения в интелектуалното развитие, аутизъм, детска церебрална парализа)
4.2. Често срещани бариери пред изграждане на добри взаимоотношения в класа
4.3. Дефиниция за „норма“, „странен“, „различен“ през погледа на учениците с типично развитие
4.4. Оценка за справянето с училищните задължения и учебния материал на учениците със специални потребности
5. Приемане, отхвърляне, безразличие. Защо става така?
5.1. Понятието „емпатия“ в контекста на изграждането на позитивна учебна среда в клас с ученик със СОП
6. Дискусия
7. Вместо заключение
Приложения
Библиография

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:

Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО

 
КНИГАПОЩА МЕДБУК

Контакти:

medbookpost@abv.bg

Tel: 088 7777 610

Общи условия

Доставки

Поръчки