Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Категория: Семейство и семейна терапия
Теория и технология на семейното възпитание - първа част
 

Теория и технология на семейното възпитание - първа част

Код: 0845VEDAPED16
Автор: Радослав Пенев 
Издателство:.Веда Словена - ЖГ
Година: 2013
Страници: 204
Цена: 23 лв.
Няма наличност
Поръчай

Съдържание

ХАРАКТЕРИСТИКА И СПЕЦИФИКА НА СЕМЕЙНАТА СИСТЕМА
-- Социалният организъм "семейство"
-- Основни функци на семейството
-- Състав и структура на семейството. Алтернативни форми на брачно-семейни отношения
-- Типологии на отношенията и конфликтността между парньорите
-- Стадии в развитиео на семейството
-- Функционална и дисфункциоална семейна система
---- "Отровната педагогика", кризата на съвременното семейство и възпитанието на децата
---- Дисфункциоалната семейна система
---- Функциоалната семейна система
ТЕОРИЯ НА СЕМЕЙНОТО ВЪЗПИТАНИЕ
-- Актуалност и обосновка на проблематиката
-- Особености на възпитателното влияние на семейството
-- Концептуални постановки и методически системи за семейно възпитание
-- Адекватно сексуално самоопределение
-- Поглед с очите на детето
-- Любовта към детето е основен възпитателен принцип
-- Родителите са първите образци за детето при неговото социално-нравствено възпитание
-- Актуални способности за самопознание и обич
-- Възприемане нестандартността на детето като норма
-- Безопасни приемливи семейни отношения
-- Как да общуваме с децата?
-- Покажете на детето, че го обичате!
-- Баланс между любов и дисциплина
Детето трябва да се научи да "играе"
-- Опознай себе се!
-- Продуциране на емоционална интелигентност
-- Сътворяване на детето в себе си
-- Просветеност, здрав разум и любов
-- "Казвате" не" и не отстъпвате!"
-- Добрите родители и техните деца са партньори във възпитанието
-- Как да научим детето на добри обноски?
-- "Как са добрите родители"? Само погледнете децата им!
-- Развитие на детските умения
-- Самочувствие, достойнство и отговорност
-- "Гигантската отговорност" - между бездействието и увреждането на децата
-- Характеристики и кретерии за позитивни възпитателни ориентации на родителите
-- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
-- ЛИТЕРАТУРА

---

 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология