Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Категория: Семейство и семейна терапия
Теория и технология на семейното възпитание - втора част
 

Теория и технология на семейното възпитание - втора част

Код: 0846VEDAPED17
Автор: Радослав Пенев 
Издателство:.Веда Словена - ЖГ
Година: 2013
Страници: 244
Цена: 24 лв.

Съдържание

ПРЕДГОВОР
ТИПОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА СЕМЕЙНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

-- Актуалност и обосновка на проблематиката
-- Модели и феномени на родителско поведение
-- Типологични и технологични параметри и акценти
-- Типологи на семейното възпитание в зависимост от функционално-ролевата структура на семейството
-- Типологи на семейното възпитание в зависимост от моделите на родителско поведение
-- Класификации на неговите модели на родителско поведение
-- Класификации на семейни модели на родителско поведение
-- Типология на семеното възпитание в зависимост от позициите на децата
-- Детето осмисля отношението на родителите съм себе си 
-- Детето осмисля отношенията между родителите
-- Детето оказва влияние върху родителите
-- Детето се развива негативно в резултат на неадекватно родителско поведение
-- Детето се развива позитивно въпреки неадекватните модели на родителско поведение
-- Позитивни еталони във взаимоотношенията "родители-деца" 
-- СЕМЕЙНО ВЪЗПИТАНИЕ ПРИ ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ
-- Да се превърнеш в майка и баща е еволюция, много по-сериозно от създаването и раждането на детето
-- Как да изградим нормални отношения с детето?
-- Детето трябва недвусмислено да разбере, че "не" означава действително "не" и че "да" е истинско "да"
-- Седемте степени на увереност
-- "Съзнателното родителство е рефлексия и самооценка на подсъзнателните причини за дейсктвията и чувствата" 
-- Децата на новото хилядолетие- "Индигови" и "Кристални" деца
-- ПРОУЧВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ВЪЗПИТАНИЕ, ОТНОШЕНИЯТА "РОДИТЕЛИ-ДЕЦА" И ЛИЧНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕЦАТА
-- Проучване на семейните отношения и социалната приспособимост на децата - методика на Рене Жил
-- Детската рисунка като проективна методика за изследване на семейните отношения
-- Методика (тест) за проучване отношението на родителя към детето
--Технологични и емпирични проекции в съвместяването на методики за проучване на семейните отношения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ

-- Тест на Рене Жил и "ключ" за теста
-- Образци на кинетични рисунки на тема "Моето семейство на Великден"
-- Интервю след рисунка на тема " 
-- Образци на кинетични рисунки на тема "Моето семейство гледа телевизия"
-- Образци за съвместяване на методика в проучване на семейните отношения - нинетична рисунка на тема "Моето семейство гледа телевизия", интервю след рисунката, резултати от "Филм-тест" на Рене Жил
-- Тест за проучване отношението на родителя към детето - Анна Верга
-- Индигов тест /0-5; 6-10; 11+/ - Каролина Хеенкамп
-- Цветовете на живота: Аура и личностни характеристики

---

 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:






Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО