Chania

- Логопедия
- Дислексия
- Аутизъм
- Деца със специални образователни потребности
- Тест за интелигентност
- Заекване
- Агресия, агресивни деца
- Семейство и семейна терапия
- Арт терапия
- Педагогика
- Предучилищна подготовка
- Психология
- Психоанализа и психотерапия
- Детска психология

- Популярна психология

- Книги за общуването с детето

- Образователни книжки за деца

- Помагала за детската градина

- Физическо възпитание 

- Спец. литература за учители
- Спец. литература за родители
- Самоусвършенстване
- Книги за общуването

- Мениджмънт и управление

- Езикът на тялото

Теория и терапия на психичните разтройства   Теория и терапия на психичните разтройства

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Израстването на личността

Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях   Когнитивно-поведенческа терапия: Основите и отвъд тях

Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства   Програми за терапия на заекване. Практики, основанин на доказателства

Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър   Диагностика и оценка на разстройства от аутистичния спектър

Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение   Визуална психодиагностика: Изучаване на хората по техния външен вид и поведение

Лекции по когнитивна психология за логопеди   Лекции по когнитивна психология за логопеди

Осъзнатият път през депресията   Осъзнатият път през депресията

 

 

Категория: Логопедия - Психология
Лекции по когнитивна психология за логопеди
 

Лекции по когнитивна психология за логопеди

Второ допълнено издание

Код: 02370_VED_32
Автор: Иван Бардов
Издателство:.Веда Словена - ЖГ
Година: 2018
Страници: 194
Цена: 00 лв.

Няма наличност

Поръчай

Описание

Четири от темите в лекционния курс са директно ориентирани към сферата на най-голям професионален интерес за студентите погопеди - психологическите аспекти на проблематиката, с езика и речта.
В тях, но и в останалите теми последователно се очертава ключовата роля на категориите "цел" и "задача" в организацията на психичния живот.
 

---

 
Логопедия, логопедична литература, аутизъм, заекване, детска психология, педагогика, академична психология